WiskundeBureau

De plek voor wiskunde bijles in Nijmegen

Een bijles-traject begint altijd met een gesprek (kan telefonisch) waarin de bijlesbehoefte wordt geïnventariseerd en een inschatting wordt gemaakt van het te volgen traject. Mocht naar aanleiding van dat gesprek blijken dat de leerling beter op een andere plek geholpen kan worden, dan vindt een goede doorverwijzing plaats. Het WiskundeBureau onderhoudt contacten met diverse bijlesbureau's en huiswerkbegeleidingscentra in de regio Nijmegen.

Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met:

WiskundeBureau
Galileïstraat 34
6533 LV Nijmegen

t: 06-49722737
e: info@wiskundebureau.nl