WiskundeBureau

De plek voor wiskunde bijles in Nijmegen


Marcel Nijman

“Al sinds het begin van de middelbare school ben ik gefascineerd door wiskunde. In de eerste klas ontdekte ik op eigen kracht differentiëren, recursie en convergentie (alle drie eindexamen-onderwerpen). In 1987 ben ik doorgedrongen tot de eindronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade.”

“Na het VWO ben ik Informatica gaan studeren. Computers waren in die tijd nog een relatief nieuw verschijnsel, en het idee dat wiskunde daarmee tot een visuele realiteit gemaakt kon worden trok me erg aan. Vier jaar later studeerde ik af op het gebied van Neuralen Netwerken (een vorm van wiskundige modellering en optimalisatie).”

“Aansluitend ben ik gaan werken aan de Radboud Universiteit (toen nog KUN) in Nijmegen. In de twaalf jaar dat ik daar gewerkt heb, heb ik onderzoek gedaan naar statistische modellering van hoogdimensionale systemen en de implementatie daarvan. Het medisch-diagnostisch programma Promedas is daarvan het resultaat.”

“Na verloop van tijd begon ik het lesgeven steeds leuker te vinden (met name het individueel onderwijs), en dat heeft er toe geleid dat ik in 2005 besloten heb om me toe te leggen op het geven van wiskunde bijles. Alhoewel ik regelmatig benaderd wordt voor bijles natuurkunde, scheikunde of economie verwijs ik dergelijke verzoeken altijd door. Ik doe liever één ding goed, dan alles half, en er zijn weer anderen die de andere vakken goed kunnen doceren.”

Publicaties
 • M.J. Nijman and H.J. Kappen
  Efficient Estimation of the Partition Function of An-isotropic Spin Systems
  Submitted to Physical Review Letters
 • M.J. Nijman and H.J. Kappen
  Efficient Learning in Sparsely Connected Boltzmann Machines
  Submitted to NIPS'96
 • M.J. Nijman and H.J. Kappen
  Efficient Learning in Sparsely Connected Boltzmann Machines
  Accepted for oral presentation at ICANN'96
 • H.J. Kappen and M.J. Nijman and T. van Moorsel
  Learning Active Vision
 • H.J. Kappen and M.J. Nijman
  Dynamic Linking in Stochastic Networks
 • H.J. Kappen and M.J. Nijman
  Radial Basis Boltzmann Machines and Learning with Missing Values
  Proceedings of the World Congress on Neural Networks, Volume I, 72--75,
  Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, 1995
 • M.J. Nijman and H.J. Kappen
  Symmetry Breaking and Training from Incomplete Data with Radial Basis Boltzmann Machines
  Submitted to the International Journal of Neural Systems
 • M.J. Nijman and H.J. Kappen
  Radial Basis Boltzmann Machines and Incomplete Data
 • M.J. Nijman and H.J. Kappen
  Using Boltzmann Machines to Fill in Missing Values
  Technical Report SNN-94-241
 • Wiegerinck W.A.J.J., Kappen H.J., Nijman M.J., Braak ter E.W.M.T., Burg ter W.J., O Y.L., Neit J.P. (1999)
  Approximate inference for medical diagnosis
  Pattern Recognition Letters, volume 20, pages 1231-1239
 • Wiegerinck W.A.J.J., Nijman M.J., ter Burg W.J.P., ter Braak E.W.M.T., O YL, Neijt J.P., Kappen H.J. (1999)
  Inference and advisory systems for medical diagnosis