WiskundeBureau

De plek voor wiskunde bijles in Nijmegen

Socratische methode
De socratische methode komt er kort gezegd op neer dat de docent niet uitlegt, maar een reeks van vragen stelt die de leerling naar begrip van de stof leidt. De leerling ontdekt de theorie zelf, in plaats van het panklaar voorgeschoteld te krijgen. Het voordeel hiervan is dat de stof veel beter onthouden wordt, en dat er transfer plaatsvindt (het toepassen van het geleerde op andere gebieden). Dit is een teken van het werkelijk begrijpen van de stof.

De socratische methode vraagt van leerlingen een actieve houding. Ze kunnen immers niet afwachten tot ze de antwoorden krijgen, maar worden continu aangezet tot kritisch denken.

Ook van de docent wordt veel gevraagd. Het heeft immers geen zin om vragen te stellen die over het hoofd van de leerling heen gaan. Elke vraag moet precies passen bij het huidige begrips-niveau en moet leiden tot een stukje extra inzicht.

Het WiskundeBureau heeft ruime ervaring met het toepassen van de socratische methode. Als een leerling de stof toch gewoon uitgelegd wil krijgen kan dat uiteraard ook.

Dyslexie of ADHD
Bij leerlingen met dyslexie of ADHD werkt directe toepassing van de socratische methode meestal niet. Een som roept bij hen namelijk teveel associaties op, waardoor de juiste methode om tot een oplossing te komen niet herkend wordt. Daarom wordt bij hen de volgende methode toegepast:

- Het werken met een stappenplan voor elke soort som.
- Het geven van heldere voorbeelden.
- Dan pas de leerling de stappen zelf laten vertellen (hardop denken).

Pas als dat gelukt is wordt de socratische methode erbij gehaald; door te vragen waarom bepaalde stappen nodig zijn, of wat je ermee bereikt komt de leerling tot begrip en blijft hij/zij niet hangen in het gebruiken van stappen waarvan hij/zij het nut niet inziet.

Let wel: dit is geen alternatief voor remedial teaching. Een leerling die daarvoor geïndiceerd is kan beter in overleg met de school een plan maken.

Examen
Wie vlak voor een examen zit heeft vaak behoefte om de hele stof nog een keer kort en bondig uitgelegd te krijgen, met aandacht voor:
- de belangrijkste formules;
- de belangrijkste oplossings-methodes;
- de belangrijkste valkuilen.

Daarnaast is het mogelijk om een proefexamen te maken, of om een gemaakt proefexamen samen na te kijken.